Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0166 A.5 TALOUSSOSIOLOGIAN SUUNTAUKSIA, TUTKIELMATYÖSKENTELY 4 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Arttu Saarinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja osaa laatia jäsennellyn suullisen esityksen rajatusta aiheesta.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelijat laativat pareittain lähdeaineistoon perustuvan tutkielman jonkin lukupiirissä käsitellyn teeman pohjalta ja esittelevät työnsä muille kurssin opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Lisätietoja

Vain pääaineopiskelijoille

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet