Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0148 A.6 TIETOKONEAVUSTEINEN LAADULLINEN ANALYYSI 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Arttu Saarinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää laadullisen analyysin perusteet, järkevät käyttötarkoitukset, oppii perusteet tietokoneavusteisesta laadullisesta analyysistä ja kykenee lukemaan laadullisin menetelmin tehtyjä tutkimuksia.

Sisältö

Kurssilla opetellaan NVivo-ohjelmiston avulla analysoimaan tekstimassaan perustuvia laadullisia aineistoja kuten asiakirja- ja Internet-aineistoja. Osallistuminen ei edellytä ennakko-osaamista NVivo-ohjelmiston käytöstä. Kurssi koostuu luennoista, harjoituksista ja ryhmässä tehtävästä harjoitustyöstä. Harjoitustyön apuna käytetään aiempaa tutkimuskirjallisuutta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet