Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI0837 S2.2 Klassillisen filologian metodit 3 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Professori Jyri Vaahtera

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää filologisen tutkimuksen ominaispiirteet, osaa esittää tutkimusmateriaaliin liittyviä kysymyksiä sekä tietää miten ja mistä etsiä tutkimukselleen lähteitä. Hän tuntee tärkeimmät alan tutkimuksessa tarjolla olevat apuvälineet ja osaa käyttää niitä.

Sisältö

Klassillisen filologian tutkimusaloilla käytetyt menetelmät ja apuneuvot.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai luento.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

D.M. Schaps, Handbook for Classical Research.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos