Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI0839 S4.1.1 Antiikin kielitieteen historia 5 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Jaana Vaahtera

Osaamistavoitteet

Antiikin kielitieteen historian tuntemus: länsimaisen kielitieteen käsitteiden muodostuminen, itsenäisen kielentutkimuksen synty, painopisteiden ja kiinnostusten muuttuminen kieltä koskevassa oppineisuudessa sekä kielitieteen suhde muuhun oppineisuuteen (esimerkiksi filosofiaan ja retoriikkaan).

Sisältö

Antiikin kielitieteen historia.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai luento.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esim. V. Law, The History of Linguistics in Europe: From Plato to 1600 sekä jokin erikseen sovittava teos. Luentokurssin yhteydessä kirjallisuus opettajan ilmoittaman mukaan.

Lisätietoja

Mikäli kohta suoritetaan luentokurssilla, luetaan kirjallisuutta / tekstejä opettajan ohjeiden mukaan. Itsenäisessä suorituksessa kirjallisuus sovitaan suorituksen vastaanottajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos