Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI0841 S4.2.1 Latinan kielihistoria ja indoeuropeistiikka 5 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Professori Jyri Vaahtera

Osaamistavoitteet

Latinan historiallisen äänne- ja muoto-opin sekä syntaksin tuntemus indoeurooppalaisesta kantakielestä klassiseen latinaan. Kyky ymmärtää latinan kielihistoriallinen tausta ja tunnistaa siihen liittyviä ilmiöitä ja antaa niistä esimerkkejä. Indoeurooppalaisen kielentutkimuksen perusteet ja klassillisten kielten indoeurooppalaisen taustan ymmärtäminen. Kyky analysoida kielellisiä ilmiöitä diakronisesti.

Sisältö

Latinan historiallinen äänne- ja muoto-oppi sekä syntaksi; indoeuropeistiikan perusteet.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai luento.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

R.S.P. Beekes, Comparative Indo-European linguistics: an introduction (2nd ed.), s. 3‒115, Baldi, The Foundations of Latin, s. 242‒410, sekä R.L. Palmer, The Latin Language, s. 284‒341.

Lisätietoja

Jos suorittaa sekä kreikan että latinan kielihistoria & indoeuropeistiikka -kohdat, korvataan Beekesin alkuosa lukemalla samasta teoksesta ss. 119-210;288.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
S4.2 Latinan kielihistorian optio (Latinalainen filologia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos