Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI0842 S4.2.2 Arkaainen latina, puhekieli ja vulgaarilatina 5 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Professori Jyri Vaahtera

Osaamistavoitteet

Arkaaisen latinan ja latinan puhekieltä sisältävien tekstien tuntemus. Kyky tunnistaa ilmiöitä ja antaa niistä esimerkkejä. Kyky ymmärtää, kääntää ja analysoida kielellisesti arkaaisen latinan ja puhekielen tekstejä sekä selittää niiden kielihistoriallinen tausta. Johdatus vulgaarilatinaan.

Sisältö

Arkaaisen latinan ja latinan puhekielen tekstejä. Vulgaarilatinan perusteet.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai luento.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

E. Courtney, Archaic Latin prose, Petronius, Cena Trimalchionis (osin), sekä J. Herman (transl. Wright), Vulgar Latin, s. 1‒107.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
S4.2 Latinan kielihistorian optio (Latinalainen filologia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos