Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0179 S.2 TUTKIMUSSEMINAARI 6 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija perehtyy tämänhetkiseen kotimaiseen taloussosiologiseen tutkimukseen.

Sisältö

Tutkimusseminaari on avoin taloussosiologisen keskustelun areena taloussosiologian maisteri- ja jatko-opiskelijoille, henkilökunnalle ja tutkijoille. Tutkimusseminaarissa esitellään meneillään olevaa tutkimusta ja keskustellaan ajankohtaisista teoreettisista ja metodologisista kysymyksistä alustusten pohjalta.
Suoritus edellyttää läsnäoloa oppiaineen seminaaripäivässä sekä oppimispäiväkirjan ja esseen kirjoittamista. Suorituksesta sovitaan tarkemmin professorin kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
S.2 TALOUSSOSIOLOGIAN TUTKIMUS (Taloussosiologia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet