Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0012 Kielellinen vaihtelu, P 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Outi Veivo, Lotta Lehti
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija on tutustunut kielellisen vaihtelun syihin ja sen ilmenemiseen ranskan kielessä. Opiskelija tuntee sosiolingvistiikan peruskäsitteet ja ymmärtää, miten ne liittyvät kielellisen vaihtelun analysointiin. Opiskelija tutustuu kielellisen vaihtelun tutkimukseen ja harjaantuu laatimaan yhteenvetoja tieteellisestä tekstistä. Hän osaa toteuttaa pienimuotoisen analyysin annetusta aiheesta sekä raportoida siitä kirjallisesti.

Sisältö

Kielellinen normi ja kielellinen vaihtelu, kirjoitettu ja puhuttu kieli, kielen rekisterit ja idiolektit, kaksi- ja monikielisyys sekä diglossia, lingua franca ja kreolit, frankofonia. Tieteellisen tekstin lukeminen. Korpuslähtöisen tutkimuksen periaatteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 102 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Luennot (1 periodi, 14 h), harjoitustunnit (1 periodi, 14 h). [kirjallisuuden lukeminen 44 h, yhteenvetojen kirjoittaminen 12 h, tenttiin valmistautuminen + tentti = 20 h, analysointiharjoitus 26 h]

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi

Osallistuminen opetukseen + luentotentti + kirjallisuusyhteenvedot + harjoitustyö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssilla, kurssilla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

2.12.2019 - 15.3.2020
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos