Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0026 Kansainvälistymisjakso, P 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Tiina Tuominiemi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on vahvistanut ranskan kielen taitoaan ja laajentanut tietämystään joko ranskalaisesta tai ranskankielisistä yhteiskunnista. Tämän ohella opiskelija osaa pohtia suhdettaan kansainvälisyyteen, kulttuurien kohtaamiseen (esim. opiskelukulttuurit, työpaikkakulttuurit, vapaa-ajankulttuurit, arkipäivän kohtaamiskulttuurit) ja kansainvälistymisen merkitystä itsensä ja oman tulevan urakehityksensä kannalta.

Sisältö

Vähintään kuukauden kestävä jakso ranskankielisessä kohdemaassa joko työskennellen, opiskellen (esim. Erasmus- tai muu opiskelijavaihto) tai muilla tavoin. Lisäksi tutustutaan kulttuurienvälisyyttä käsitteleviin teksteihin. Oleskelua ja oheislukemistoa koskevista pohdinnoista raportoidaan blogipostauksissa oppiaineen intrasivulta löytyvien ohjeiden mukaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Ohjeet blogityöskentelyyn saa oppiaineen intrasivuilta.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi

Ranskaksi: Blogityöskentely

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. - 3. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan oppiaineen intrasivuilla.

Lisätietoja

Ennen opintojen alkua suoritettu oleskelu ranskankielisessä maassa voidaan myös hyväksyä, mutta siitä pitää käydä neuvottelemassa erikseen vastuuhenkilön kanssa. Ennen lukiota tehty matka ei kelpaa kansainvälistymisjaksoksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos