Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0028 Diskurssin ja vuorovaikutuksen tutkimus 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
NN
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee vuorovaikutuksen tutkimuksen ja diskurssianalyysin keskeisimmät käsitteet, tärkeimmät tutkimussuuntaukset, metodologiset lähestymistavat sekä osaa soveltaa oppimaansa harjoitustehtävissä. Harjoitustehtävässä opiskelija osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti, hän osaa käyttää oppimiaan käsitteitä ja metodologisia välineitä valitsemaansa rajattuun aineistoon ja osaa kirjoittaa niistä ranskankielisen harjoitustyön ryhmätyönä.

Sisältö

Tutkimusalueen käsitteet (Diskurssi, genre, osallistuminen, konteksti vuorovaikutus, vuorovaikutuksen jäsennykset, sekventiaalisuus, toimintajakso). Tutkimussuuntaukset ja niiden metodologia (ranskalainen diskurssintutkimus, ranskalainen vuorovaikutuksen tutkimus, kriittinen diskurssianalyysi, keskustelunanalyysi).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Essee
 • ranskaksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävän laadintaan ja sen esittämiseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mazière, Francine 2005. L’analyse du discours. Paris: Presses universitaires de Paris.

Pietikäinen, Sari & Mäntynen, Anne 2009. Kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino Press.

Traverso, Véronique 1997. Conversation familière. Lyon: Presses universitaires de Lyon.

Verschueren, Jef 2013.  Ideology in Language Use: pragmatic guidelines for empirical research. Cambridge & New York: Cambridge University Press.

Lisätietoja

Ei oppiaineen omaa opetusta lukuvuonna 2014-2015.
Lukuvuonna 2014-2015 ja 2015-2016 korvataan kurssilla ENGL2007 Discourse Studies and Pragmatics, jonka kielikohtaisen osion ottaa vastaan Lotta Lehti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos