Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0029 Terminologia ja soveltavaa leksikologiaa 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Christophe Leblay
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on kehittänyt kielisensitiivisyyttään suhteessa kielelliseen muutokseen ja kielten jatkuvaan kehittymiseen. Hän hallitsee tiedonhakuun ja terminologiaan liittyvät strategiat ja pääkäsitteet sekä osaa arvioida kriittisesti verkko- ja muun lähdemateriaalin antaman tiedon luotettavuutta. Opiskelija tunnistaa, miten uudet sanat rakentuvat (termit, hakusanat) ja on oppinut kasvattamaan sanastoaan ja käsittelemään lähdeteksteissä esiintyviä uudissanoja käännösprosessissa. Hän osaa myös käyttää terminologiatyössä käytettäviä teknologiatyökaluja yksi- ja kaksikielisessä kontekstissa.

Sisältö

Perehtyy terminologiaan ja ymmärtää terminologian merkityksen kääntäjän ja tekstin tuottajan työssä sekä tuntee terminologiaan liittyvät metodologiat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Luento, harjoitukset studiossa, verkko-työskentely

Opetuskieli

ranska, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi

Luento, harjoitukset studiossa, verkko-työskentely

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Lisätietoja

Opetusta on 4h/vk (2h/vk/luento + 2h/vk kirjalliset harjoitukset).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos