Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA033008 MAS34 Kaupan strateginen markkinointi 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Lukuvuonna 2015-16: Kaisa Saastamoinen; lukuvuonna 2014-15: Rami Olkkonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiudet ymmärtää kaupan strategisen markkinoinnin ja siihen liittyvän päätöksenteon keskeisiä osa-alueita. Kurssin luento-osuudessa painotetaan verkkokaupan markkinointia strategisesta näkökulmasta. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on näkemys kaupan strategisen markkinoinnin ja arvontuotannon monitasoisesta luonteesta, konseptien ja markkinointistrategian laatimisesta, verkkokaupan menestystekijöistä sekä operatiivisten kilpailukeinojen valinnasta.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan monipuolisesti kaupan strategisen markkinoinnin osa-alueita seuraavin keinoin:
1) Luennoilla käsitellään kaupan strategisen markkinointiin liittyviä aiheita sekä kurssin vastuuhenkilön että vierailevien asiantuntijaluennoitsijoiden toimesta.
2) Kirjallisuuden avulla tutustutaan monipuolisesti kaupan strategisen markkinoinnin osa-alueisiin.
3) Harjoitustyössä käydään läpi ja arvioidaan kaupan alan tieteellisissä lehdissä kahden viime vuoden aikana julkaistua kaupan markkinoinnin tutkimusta.

Toteutustavat

HUOM! Kurssia ei luennoida lukuvuonna 2015-2016, vaan se suoritetaan itsenäisesti tekemällä kotitentti ja kurssiin kuuluva harjoitustyö. Ohjeet kurssin itsenäiseen suorittamiseen saatavissa vkolla 44.

Lukuvuonna 2014-15: Luentokurssi "Kaupan strateginen markkinointi" 12 t (2 vt, Olkkonen ja vierailevat luennoitsijat).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

1. Kotitentti MA033009 MAS34.1. Kaupan strateginen markkinointi, 4 op, jolloin opiskelijat kirjoittavat itsenäisen noin 15-25 sivun mittaisen raportin luennoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti.
2. Harjoitustyö MA033016 MAS34.2. Kaupan strateginen markkinointi, 2 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuonna 2015-16:

 1. McGoldrick, Peter J. Retail marketing. 2nd ed. New York, McGraw-Hill 2002.
 2. Finne, Sami; Kokkonen, Tuomas. Asiakaslähtöinen kaupan arvoketju. Kilpailukykyä ECR-yhteistyöllä. Helsinki, WSOYpro 2005.
 3. Luennoitsijan erikseen ilmoittamat artikkelit ja lisälukemistot.

Lukuvuonna 2014-15:

 1. McGoldrick, Peter J. Retail marketing. 2nd ed. New York, McGraw-Hill 2002.
 2. Finne, Sami; Kokkonen, Tuomas. Asiakaslähtöinen kaupan arvoketju. Kilpailukykyä ECR-yhteistyöllä. Helsinki, WSOYpro 2005. 
 3. Luennoitsijan erikseen ilmoittamat artikkelit ja lisälukemistot (erityisesti verkkokaupan osuus).

Lisätietoja

Kurssille ilmoittaudutaan normaalisti NettiOpsun kautta 5.-18.10.2015. Kurssille valitaan enintään 40 opiskelijaa - etusijalla valinnassa ovat Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman opiskelijat.

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso MA033220 MAS32.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet