Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA033068 MAS35 Mainonta ja kulutuskulttuuri 18 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Ulla Hakala ja Lauri Pitkänen
Edeltävät opinnot
MA5 (nykyinen MA13)

Yleiskuvaus

Ei opetustarjonnassa 2015-16.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinointiviesinnän ja kuluutuksen roolin yhteiskunnassa ja tunnistaa, miten niitä voidaan tutkia ja suunnitella.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan markkinointiviestintää ja kulutusta ja niiden merkitystä nyky-yhteiskunassa. Kurssilla avataan mainonnan ja kulutuskulttuurin teorioita ja sovelletaan niitä käytännössä sekä teoreettisissa harjoituksissa että yhteistyöyritysten caseissa. Opintojakso suoritetaan I-II periodin aikana ja sen suorittaminen edellyttää osallistumista MAS32 ja MAS33 opetukseen. I-periodin aikana opiskelija osallistuu kurssin MAS32 Kulutuskulttuuri ja markkinointijärjestelmä teoriaopetukseen, minkä ohella suoritetaan viikottaiset harjoitukset projektiryhmässä. Periodin lopussa suoritetaan yksilötyönä teoreettinen caseharjoitus. II-periodin opiskelija osallistuu kurssin MAS33 Mainonta ja media teoriaopetukseen, minkä ohella suoritetaan asiakasyrityksille laaja case-harjoitus. Harjoituksen tekemistä fasilitoivat vierailijaluennoitsijat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

I-periodi: Luento-opetus ja ohjaustunnit 48h.
II-periodi: Luento-opetus ja ohjaustunnit 48h.
Jos opiskelija on aiemmin suorittanut MAS32 (ent. MAS5) tai MAS33 (ent. MAS16), ne hyväksiluetaan ja sisällytetään MAS35 suoritukseen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen, teoreettiset case-harjoitukset ja yhteistyöyritykselle laadittu case-raportti.
MA033023 MAS35.1 Strateginen suunnittelu, 9 op.
MA033024 MAS35.2 Luova mainonta, 9 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk I-II

Ei opetustajonnassa lukuvuonna 2015 - 2016.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Percy, Larry; Elliot, Richard. Strategic advertising management. New York, Oxford Press 2009 (tai uudempi).
2. Rodgers, Shelly; Thorston, Esther (toim.). Advertising theory. New York, Taylor & Francis 2012.
3. Turow, Joseph; McAllister, Matthew P. (toim.) The advertising and consumer culture. New York,Routledge 2009.
4. Muu luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Lisätietoja

Kurssille valitaan 15-20 opiskelijaa kirjallisten hakemusten (= vapaamuotoinen motivaatiokirje) perusteella. Hakuohjeet julkaistaan intranetissä.

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso MAS40.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet