Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA033141 MAS22 Tietointensiivisen liiketoiminnan markkinointi 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Lukuvuonna 2014-15: Leena Aarikka-Stenroos
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Yleiskuvaus

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2015-2016

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hahmottaa tietointensiivisen liiketoiminnan vaihdantaan ja arvonluontiin liittyviä haasteita ja osaa paremmin markkinoida ongelmanratkaisuun keskittyvää, usein räätälöitävää palvelua. Hän osaa hahmottaa tietointensiivisen erityisosaamisen ja ongelmanratkaisun palveluna, ymmärtää asiakkaan näkökulman ja vuorovaikutuksen merkityksen palvelun onnistumiseksi sekä osaa suunnitella ja toteuttaa myynnin ja viestinnän tehtäviä. Hän osaa paremmin ja jäsentyneemmin sekä markkinoida että ostaa tietointensiivistä palvelua.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään tietointensiivisen liiketoiminnan markkinoinnin haasteisiin. Sekä palvelualan yritykset (kuten tietointensiiviset yrityspalvelualan yritykset) ja valmistavat yritykset luovat arvoa asiakkaalle tietointensiivisen erityisosaamisensa avulla, joten niiden on osattava kehittää ja markkinoida tätä erityisosaamista. Tietointensiivinen liiketoiminta on luonteeltaan uudistavaa ja kehittävää: yrityksen erityisosaamisen avulla asiakkaan toimintoja pyritään kehittämään, ja samalla myös kehittyy yrityksen oma osaaminen.
Jaksossa perehdytään tietointensiivisen liiketoiminnan, asiantuntijapalveluiden ja asiantuntijuuden luonteeseen, tietointensiivisten palveluiden ja ratkaisujen markkinointiin sekä asiantuntijayritysten markkinoinnin ja johtamisen erityiskysymyksiin. Näitä osa-alueisiin perehdytään luento- ja keskusteluosuuksien, neuvotteluharjoitusten sekä itsenäisen harjoitustyön avulla.

Toteutustavat

HUOM: ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2015-16.

Opetus IV-periodilla (HUOM: ei periodilla III)

Luento-opetus 10 t, Harjoitukset 4 t (läsnäolo välttämätön) ja itsenäisesti tehtävä harjoitustyö.
Luennot 10 t (5*2 vt, Aarikka-Stenroos); Tentti, jossa luennot ja kirjallisuus tentitään
Itsenäinen työskentely, kirjallinen harjoitustyö asiantuntijapalveluyrityksestä
Harjoitukset 4 t, neuvotteluharjoitus, aktiivinen läsnäolo

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi

Kurssin voi suorittaa suomeksi tai englanniksi. Luento-osio on pääosin suomenkielinen.
Englanninkielisessä vaihtoehdossa luento-osion sijaan englanninkieliset vierailuluennot ja lukupaketti; neuvottelut ja harjoitustyö englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk
Opintojakso on opetustarjonnassa joka toinen lukuvuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Løwendahl, Bente R. Strategic management of professional service firms. 3. painos, Copenhagen Business School Press 2005.
 2. Muuta kirjallisuutta luennoitsijan ohjeiden mukaan. Esim. artikkelilukemisto tai Sipilä, Jorma. Asiantuntija ja asiakas. Myymmekö tunteja vai tulosta? Helsinki, WSOY 1998.

Lisätietoja

Kurssi sopii luonteeltaan markkinoinnin pääaine- ja sivuaineopiskelijoille. Jos osallistujamäärää pitää rajoittaa, markkinoinnin pääaineopiskelijoilla on etusija.

Jos opiskelija on suorittanut aiemmin opintojakson MA6 Asiantuntijapalveluiden markkinointi tai Tietointensiivisten asiantuntijapalveluiden markkinointi, hän ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet