Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0035 Kielitietoisuus ja vieraan kielen oppiminen 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Maarit Mutta
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kielitietoisuuteen ja vieraan kielen oppimiseen liittyvän terminologian, ymmärtää aihepiiriin kuuluvia erilaisia tutkimussuuntauksia ja osaa hakea lisätietoa aihepiiristä ja arvioida kriittisesti eri lähteitä. Hän osaa soveltaa oppimaansa harjoitustehtävissä ja liittää oppimansa osaksi omaa opintopolkuaan samalla vahvistaen kielellistä identiteettiään.

Sisältö

Tutustuminen vieraan kielen oppimista ja kielitietoisuutta käsitteleviin teorioihin, tutkimukseen ja menetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luento- ja harjoituskurssi ja/tai monimuoto-opetus TAI kirjallinen tentti

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ranskaksi
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi

Suorituskieli sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Aikaisintaan 2. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomonisteet ja muu tunnilla sovittava materiaali.

Kirjatenttiä varten luetaan teokset:

Conti, Virginie & Grin, François (sous la dir.) 2008. S’entendre entre langues voisines : vers l’intercompréhension. Chêne-Bourg : Éditeur Georg.

Pietilä, Päivi & Lintunen, Pekka (toim.) 2014. Kuinka kieltä opitaan. Opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle. Helsinki: Gaudeamus.

Lv 2015-2016 kirjatentit ottaa vastaan Lotta Lehti.

Lisätietoja

Kurssi on avoin myös muille Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos