Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1022 Ranskan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Lotta Lehti

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ranskan kielen oppimisen ja opettamisen osa-alueen perusasiat, erilaisia tutkimussuuntauksia, metodologioita ja tuloksia tietystä näkökulmasta sekä osaa soveltaa oppimaansa.

Sisältö

Tutustuminen ranskan kielen oppimisen ja opettamisen teorioihin, tutkimukseen ja menetelmiin.

Toteutustavat

Kirjallinen tentti

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi

Suorituskieli sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentteihin luettavasta kirjallisuudesta saa lisätietoja oppiaineen intrasivuilla julkaistavasta kirjallisuuslistasta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos