Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0037 Kulttuurituotteiden analysointi II 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
NN
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ranskalaisen nykykulttuurin keskeisimpiä tuotteita ja osaa analysoida niitä. Hän pystyy tarkastelemaan, miten kulttuuriset merkitykset rakentuvat ja miten ne sijoittuvat kontekstiinsa. Hän ymmärtää, millaisia ovat populaarikulttuurin tuotteet, niiden osatekijät ja millaiseen viestintään ne kuuluvat.

Sisältö

Kurssilla käsitellään ranskalaisia kulttuurituotteita (kirjallisuus, elokuva, valokuva, musiikki, mainonta, media, pelit) ja annetaan välineitä niiden merkityksen analyysiin (intertekstuaalisuus, myytti, narratiivisuus, jne.).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset

Luento- ja harjoituskurssi, ryhmätyöskentely, parityöskentely

Opetuskieli

ranska, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö ja sen esittäminen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssi kestää kaksi periodia. Ei opetusta lukuvuosina 2014-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos