Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI6568 Pragmatiikka 5 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Eija Suomela-Salmi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee laaja-alaisesti pragmatiikan tutkimusta, käsitteitä, metodologisia lähestymistapoja sekä osaa soveltaa niitä tutkimukseen. Hän on perehtynyt myös ranskalaisen pragmatiikan tutkimukseen. Hän osaa analysoida erilaisia vuorovaikutustyyppejä ja tunnistaa erilaisia genrejä.

Sisältö

Diskurssin ja vuorovaikutuksen tutkimuksen ajankohtainen tutkimus ja sen metodologiat. Ranskalaisen pragmatiikan teorian keskeiset käsitteet, subjektiivisuuden ilmaiseminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luento- ja harjoituskurssi ja kirjallinen tentti TAI kirjallinen tentti ja harjoitustyö

Opetuskieli

ranska, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
 • ranskaksi
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi

Osallistuminen opetukseen, tentti ja harjoitustyö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Syventävien opintojen alkuvaihe

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Östman, Jan-Ola & Blommaert, Jan 2004. Handbook of Pragmatics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Blommaert, Jan 2005. Discourse. A critical introduction. New York: Cambridge University.

D’hondt, Sigurd,  Östman, Jan-Ola & Verschueren, Jef 2009. The pragmatics of interaction. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Zienkowski, Jan, Östman, Jan-Ola & Verschueren, Jef 2011. Discursive Pragmatics. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos