Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
RANS0047 Tutkimus ranskan oppiaineessa 5 ECTS
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Marjut Johansson
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
25 op.
Edeltävät opinnot
Ranskan perusopinnot suoritettuna.

Osaamistavoitteet

Luentosarjan aikana opiskelija tutustuu ranskan oppiaineessa tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen ja sen tuloksiin. Hän saa kattavan kuvan tieteellisen tutkimuksen tavoitteista, tutkimusproblematiikasta, aineistoista ja menetelmistä sekä siitä, millaisissa tutkimusryhmissä tätä tutkimusta tehdään ja muista tutkimusprosessiin liittyvistä asioista. Kurssi on tarkoitettu aineopintojen ja syventävien opintojen opiskelijoille.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista, joilla henkilökunta kertoo omista tutkimusaiheistaan ja -tuloksistaan. Lisäksi luetaan tieteellisiä artikkeleita ja tutustutaan muuhun aineistoon.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • ranskaksi

1. Osallistuminen luennoille.
2. Ennakkotehtävien tekeminen: artikkelien lukeminen, aineistoon tutustuminen, tehtävien tekeminen.
Kurssin lopputehtävänä:
-aineopintojen opiskelijat: joko tehtävä 3 tai 4
-syventävien opintojen opiskelijat: joko tehtävä 4 tai 5

3. Luentopäiväkirja. Luentojen ja ennakkotehtävien perusteella laaditaan 4-5 sivun pituinen luentopäiväkirja, jossa esitetään kriittistä pohdintaa seuratuista luennoista ja esitelmistä. Luentopäiväkirjan kirjoittamista varten annetaan erillinen ohjeistus.
4. Tutkimussuunnitelma. Jonkun tunnilla esitellyn lähestymistavan mukaan laaditaan tutkimussuunnitelma, joka voi toimia myöhemmin proseminaarin tai graduseminaarin tutkimussuunnitelmana.
5. Analyysi. Jonkun tunnilla esitetyn lähestymistavan mukaan laaditaan analyysi, jossa käytetään hyväksi tunnilla käsiteltyä aineistoa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssi käy aineopintojen lisäksi syventävien opintojen kaikkien opintopolkujen opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

School of Languages and Translation Studies
School of Languages and Translation Studies
School of Languages and Translation Studies
School of Languages and Translation Studies
School of Languages and Translation Studies
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
School of Languages and Translation Studies
English
Spanish
Phonetics
Italian
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
Romanian Language and Culture
German
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Estonian Language and Culture
Russian Studies