Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄYH2030 Kääntäjä työelämässä 5 op
Vastuutaho
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
ma. yliopisto-opettaja Elina Billhardt (luennot), vierailevat luennoitsijat, sekä oppiaineiden vastuuhenkilöt Juhani Hiirikoski (englanti), Timo Toijala (espanja), Paula Viljanen-Belkasseh (italia) ja Outi Veivo (ranska)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Yleiskuvaus

Englannin, espanjan, italian, ranskan ja saksan kieli, yhteiskurssi.

Osaamistavoitteet

Saada kattava kuva työmarkkinoiden tilanteesta ja tarpeista sekä kääntäjille asetetuista osaamisvaatimuksista, tuntea kääntäjän eri toimintamuodot freelancerina ja yrittäjänä sekä niihin liittyvät käytännöt (esim. hinnoittelu, markkinointi, verkostoituminen, toimintakulttuuri), tuntea käännösalan tuotantoverkoston eri toimijoiden roolit ja tehtävät (työskentelyraamit, laatukäsitykset, vastuut ja velvollisuudet), saada yleiskuva siitä, mitkä ovat valmistuneen käännösopiskelijan mahdollisuudet työskennellä kääntäjänä yrityksissä, virastoissa tai organisaatioissa Suomessa ja ulkomailla, sekä siitä, millä edellytyksillä voi toimia onnistuneesti freelancer-kääntäjänä tai käännösalan yrittäjänä.

Sisältö

Kilpailu ja markkinakehitys käännösmarkkinoilla. Käännösmarkkinoiden ja kääntäjän ammatinkuvan muutos ja monimuotoistuminen. Suhtautuminen ammattimaiseen käännöstoimintaan ja käännökseen tuotteena. Freelance-kääntäjän työ. Oman yrityksen perustaminen ja ylläpitäminen. Yrittäjän velvollisuudet ja vastuut. Käännösalan ajankohtainen työllistymistilanne Suomessa ja ulkomailla sekä kääntäjien mahdollisuudet työskennellä omalla tai koulutusta/osaamista vastaavalla alalla. Tutustuminen alan tutkimukseen ja oma kirjallinen selvitystyö. Käännösalan eri tahoja edustavien vierailuluennoitsijoiden luentoja.

Toteutustavat

Luento-opetus (28 t) + luentopäiväkirja, kirjallisuuden lukeminen ja yhteenveto (102). Opetusta 4 tuntia viikossa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luentopäiväkirja ja kirjallisuusyhteenveto.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos