Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0036 Kielellinen viestintä ammattikontekstissa 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Christophe Leblay
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee ammatilliseen kirjoittamistilanteeseen liittyvät teoriat ja pääkäsitteet, osaa erottaa ja hallita ammatillisen kirjoittamisprosessin eri aktiviteetit ja osaa käyttää kirjoittamisen teknologiatyökaluja eri vaiheissa ja konteksteissa. Hän osaa myös toimia yhteistyössä ammatillisen kirjoittamisorganisaation jäsenenä erilaisissa rooleissa (kirjoittaja/kielen tuottaja, kielen tarkistaja, terminologi…)

Sisältö

Perehtyy kirjoittamiseen työkontekstissa sekä teorioiden että kirjoittamisprosessiin liittyvien erilaisten käytännön aktiviteettien kautta. Kurssilla tutustutaan myös suullisen tuotoksen pohjalta tehtäviin kirjallisiin litterointitekniikoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luento, kirjoittaminen studiossa, verkkotyöskentely

Opetuskieli

ranska, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos