Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄYH2038 AV-kääntäminen 5 op
Vastuutaho
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Tiina Holopainen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Yleiskuvaus

Englannin, espanjan, italian, ranskan ja saksan kieli, yhteiskurssi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee av-kääntämisen eri muodot (tekstittäminen, selostus jne.) ja lajit (tv-kääntäminen, pelikääntäminen jne.) sekä ymmärtää av-kääntämisen erityisyydet ja yhtäläisyydet muuhun kääntämiseen nähden. Opiskelijalla on käsitys audiovisuaalisten tekstien ja medioiden ominaisuuksista sekä av-kääntämisestä käännösviestintänä. Opiskelija tutustuu tekstittämien viestinnälliseen perinteeseen yhtenä av-kääntämisen muotona, tekstittämisen suomalaisiin normeihin ja konventioihin sekä tekstitysprosessin vaiheisiin mukaan lukien ajastaminen. Opiskelija on tietoinen av-kääntäjän toimintaympäristöstä nykypäivänä sekä alan kehitysnäkymistä Suomessa ja muualla.

Sisältö

Kurssilla perehdytään tavoitteissa mainittuihin asiasisältöihin teoriassa sekä tutustutaan tekstittämiseen käytännössä kolmen lyhyehkön, erityyppisen harjoituksen kautta, joista viimeinen tehdään omassa kieliparissa.

Toteutustavat

Luento-opetus, harjoitukset/ryhmäohjaus, harjoitukset/kieliparikohtainen ohjaus, itsenäinen opiskelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen kurssille ja tunneilla käytäviin keskusteluihin.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos