Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op
Vastuutaho
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Marianna Sunnari, Birgit Kretschman, Léa Huotari
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Yleiskuvaus

Englannin, espanjan, italian, ranskan ja saksan kieli, yhteiskurssi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tulkkauslajit ja -tavat, tulkin ammattisäännöstön, muistiinpanotekniikan periaatteet ja tulkkausjärjestelyjen hyvät käytännöt sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön. HUOM. Kurssi on edellytys muuhun tulkkauksen opetukseen osallistumiseen.

Sisältö

Tulkkauksen historian ja nykykäytäntöjen esittely sekä perehtyminen tulkkauslajeihin, tulkin työn keskeisiin periaatteisiin, tulkkauksen järjestämiseen ja tulkin rooliin erilaisissa tilanteissa. Konsekutiivi- ja simultaanitulkkauksen perustaitojen harjoittelu ja oman osaamisen arviointi.

Toteutustavat

Luento-opetus (14 t), kieliparikohtaiset harjoitukset (14 t) ja itsenäinen työskentely (102 t). HUOM! Jos kieliparikohtaisia harjoituksia ei ole tarjolla, opiskelija voi täydentää luento-osuuden 5 op:een erikseen sovittavan kirjallisuuden pohjalta.

Opetuskieli

suomi, englanti, ranska, saksa

Suomi (luennot ja harjoitukset), englanti, ranska, saksa (harjoitukset)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luentojen loppuraportti, tiedonhakutehtävät, harjoituspäiväkirja

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos