Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄYH2041 Työharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Turo Rautaoja (englanti), Angela Bartens (espanja), Paula Viljanen-Belkasseh (italia), Johanna Isosävi (ranska), Bernd Luecke (saksa)

Yleiskuvaus

Englannin, espanjan, italian, ranskan ja saksan kieli, yhteinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on työharjoittelun suoritettuaan oppinut soveltamaan koulutuksessa opittuja asioita käytäntöön.

Sisältö

Tutustuminen kääntämiseen ja tulkkaukseen työelämässä ja työharjoitteluraportin kirjoittaminen.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely ja raportin laatiminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Työharjoittelusta laaditaan raportti pääainekielellä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos