Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0042 Erikoisalojen toimeksiannot ranska - suomi: tekniikka 5–10 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
NN3
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tekniikan alan tekstien kääntämisen erityispiirteet ja on perehtynyt teknisten tekstien kääntämiseen käytännön harjoitusten avulla.

Sisältö

Teknisten tekstien kääntäminen ranskasta suomeen käännöstyökalujen avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset

Luennot (14 t) ja harjoitukset (14 t) ja itsenäinen työskentely (102 t).

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja lopputyö.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Ei järjestetä lukuvuonna 2014-2015.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos