Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0043 Erikoisalojen toimeksiannot ranska - suomi: kaunokirjallisuus 5–10 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Hanna Putsela, NN
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tutustunut kaunokirjallisuuden kääntämisen erityispiirteisiin ja osaa ottaa huomioon, mitä kaunokirjallisen tekstin kääntäminen edellyttää. Opiskelija osaa arvioida muiden käännöksiä sekä omaa työskentelyään.

Sisältö

Käännettävän teoksen genren erityispiirteet, kaunokirjallisen tekstin kääntäminen ja käännösratkaisujen arviointi.

Toteutustavat

Seminaarityöskentely (56 t) ja itsenäinen kääntäminen (74 t).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Lisätietoja

Ei järjestetä lukuvuonna 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos