Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄYH2037 Auktorisoidun kääntämisen perusteet 2 op
Vastuutaho
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Marianna Sunnari (englanti), Timo Toijala (espanja), Paula Viljanen-Belkasseh (italia), Leena Salmi & Johanna Isosävi (ranska), Kalle Konttinen (saksa)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Yleiskuvaus

Englannin, espanjan, italian, ranskan ja saksan kieli

Osaamistavoitteet

Yhteisessä osiossa opiskelija perehtyy asiakirjojen kääntämisen perusteisiin ja auktorisoidun kääntäjän toimintatapoihin.

Sisältö

Asiakirjan käsite ja asiakirjan status, kansainvälinen asiakirjaliikenne, laillisesti pätevän käännöksen tehtävä ja merkitys, laki ja asetus auktorisoiduista kääntäjistä, opetushallituksen määräys tutkinnon perusteista, laillisesti pätevän käännöksen laatimisohjeet, keskeisten kääntämistä koskevien suomalaisten säädösten pykälät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Hyväksytty läpäiseminen tarkoittaa käännösten suorittamista kiitettävällä tasolla. Jos opiskelija ei täytä auktorisoidun kääntämisen vaatimuksia, mutta suorittaa kurssin muuten hyväksyttävästi, hänelle voidaan antaa opintopisteet kurssinimikkeellä Asiakirjojen kääntäminen L2-L1.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Yhteisen osion tentti vähintään arvosanalla 3.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos