Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0228 S.7 OSALLISTUMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Titiana Ertiö

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tietämys häntä kiinnostavista taloussosiologian aihepiireistä syventyy.

Sisältö

Opiskelija syventää tietämystään haluamistaan teemoista suorittamalla luentokursseja (esim. englanninkielinen Perspectives in Economic Sociology), osallistumalla seminaareihin (esim. toinen kohdan S.3. suoritusvaihtoehdoista voidaan suorittaa erityisalaopintoina) ja tenttimällä kirjallisuutta. Tähän opintokokonaisuuteen voidaan lukea hyväksi taloussosiologian normaaliin opetusohjelmaan kuulumattomia opintojaksoja, jotka tukevat taloussosiologian pää- tai sivuaineopintoja. Opintojaksot voivat olla myös muiden oppiaineiden/yliopistojen kursseja (ks. esim. sosiologian kurssitarjonta), joiden suorittamisesta on aina sovittava etukäteen kurssin vastuuhenkilön kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luentokurssi Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
 • suomeksi

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet