Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄRA1998 Pro gradu -tutkielma, P 40 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Leena Salmi
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kehittää tutkimuksen perusvalmiuksia, joita ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen.

Sisältö

Kirjallisuuden lukeminen: 625 h (n. 30 kirjaa / n. 200 sivua), ranskan- tai suomenkielisen tutkielman laatiminen: 320 h (60-90 sivua)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • ranskaksi

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Pro gradu -tutkielman arvostelu ilmoitetaan laitoksen ilmoitustaululla. Opiskelija voi pyytää tarkastajien laatiman gradulausunnon itselleen tiedekunnan kansliasta sen jälkeen, kun gradu on tallennettu rekisteriin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos