Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄYH2043 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Leena Laiho

Yleiskuvaus

Pro gradu -työ tehdään opiskelijan pääaineen käännösviestinnän opintopolkua koskevien ohjeiden mukaan.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kehittää tutkimuksen perusvalmiuksia, rajaa tutkimuskysymyksen ja hakee siihen vastauksia, tuntee aikaisemman tutkimuksen, hallitsee aiheen vaatimat menetelmät ja tieteellisen viestinnän taidot.

Sisältö

Itsenäisen tutkielman laatiminen. Arvioinnissa otetaan huomioon tutkimuskysymyksen hahmottaminen, taustan tuntemus ja aikaisemman tutkimuksen hyödyntäminen, aineiston muodostaminen ja menetelmien soveltuvuus, tulosten tulkinta ja suhteuttaminen alan tutkimustietoon sekä raportoinnin selkeys, tyyli ja kieliasu. Arvioinnista tarkemmin ks. tiedekunnan ohjeistus:
http://www.hum.utu.fi/opiskelu/perustutkinnot/tutkielmat/index.html.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • englanniksi

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos