Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0410 Kirjallisuuden genre ja suomentamisen haasteet I, V 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
tuntiopettaja Elina Billhardt

Osaamistavoitteet

Saksalaiseen satiiriin keskittyvän kaksiosaisen kurssin tavoitteet ovat seuraavat: Tuntee satiiriin sanataiteen genrenä sekä historiallisesta näkökulmasta että nykysatiirina sen yhteiskunnallisessa kontekstissa. Osaa lähestyä ja kuvata saksalaista ja suomalaista satiiria satiirin teorian välineitä käyttämällä ja lukunäytteiden analyysin avulla sekä soveltaa saatua tietoa saksalaisen satiirin kääntämiseen suomeksi.

Sisältö

Näkökulmia satiiriin sanataiteen lajina ja tutkimuskohteena: historiallinen kehitys ja nykymuodot. Lukemistoa ja analyysitehtäviä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi

Kurssin suorittamisen edellytyksenä luennot ja oheismateriaalin työstäminen. Lisäksi satiirin kirjallinen analyysitehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos