Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0420 Kirjallisuuden genre ja suomentamisen haasteet II, V 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
lehtori Leena Laiho, tuntiopettaja Elina Billhardt
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Saksalaiseen satiiriin keskittyvän kaksiosaisen kurssin tavoitteet ovat seuraavat: Tuntee satiiriin sanataiteen genrenä sekä historiallisesta näkökulmasta että nykysatiirina sen yhteiskunnallisessa kontekstissa. Osaa lähestyä ja kuvata saksalaista ja suomalaista satiiria satiirin teorian välineitä käyttämällä ja lukunäytteiden analyysin avulla sekä soveltaa saatua tietoa saksalaisen satiirin kääntämiseen suomeksi.

Sisältö

Tutustua satiirin kääntämiseen: satiirikäännös.

Osa II edellyttää kurssin osa I suoritusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi

Laajahko satiirikäännös saksasta suomeen. Työseloste.

Kirjallisuuden genre ja suomentaminen II edellyttää kurssin Kirjallisuuden genre ja suomentaminen I suoritusta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kirjallisuuden genre ja suomentaminen II edellyttää kurssin Kirjallisuuden genre ja suomentaminen I suoritusta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos