Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0411 EU-kääntäminen saksa-suomi V 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
ma. yliopisto-opettaja Tiina Holopainen

Osaamistavoitteet

Hankkia perustiedot Euroopan unionista ja EU-kielenkäytöstä. Oppia EU-kääntämisen perusteet.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan Euroopan unionin toimielimiin, toimintaan ja EU-kääntäjän työhön sekä EU-käännöksiin liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustöinä käännetään EU-tekstejä saksasta suomeen. Lisäksi laaditaan lyhyt kirjallinen työ ajankohtaisesta EU-aiheesta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos