Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4023 A.5 PRAKTIKUM, TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN, PÄÄAINEOPISKELIJAT 2 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Paul Jonker-Hoffrén

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tieteellisen ja erityisesti sosiologisen kirjoittamisen perusteet.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu:
- tieteellisen raportin kirjoittamiseen
- rakenteen luomiseen ja tulosten esittämiseen
- lähdekirjallisuuden hankintaan ja kirjallisuuteen viittaamiseen
- sisällys- ja lähdeluettelon laatimiseen.
Opiskelija osallistuu kurssin yhteydessä myös yliopiston kirjaston järjestämään informaatiolukutaidon opetukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t

Luento-opetus 6 t praktikum-seminaarin yhteydessä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Praktikum-seminaarin yhteydessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita (15. uud. painos).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
A.5 PRAKTIKUM (Sosiologia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet