Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL0025 P.3 SOSIAALITIETEELLINEN TUTKIMUS 2 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Mikko Aro ja Mirkka Danielsbacka

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle on muodostunut yleiskuva sosiaalitieteellisen tutkimuksen etenemisestä, aineistoista ja menetelmistä.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu:
- tutkimusprosessin vaiheisiin
- tutkimuskysymysten ja -asetelman kehittelyyn
- teorioiden ja aikaisemman tutkimuksen rooliin
- menetelmän valintaan, eri aineistotyyppeihin sekä analysointiin ja päätelmien tekemiseen
- tutkimuseettisiin kysymyksiin.
Opiskelija osallistuu kurssin yhteydessä myös yliopiston kirjaston järjestämään informaatiolukutaidon opetukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luentotentti Kirjallinen tentti 2 op
  • suomeksi

Luentotentti tenttiakvaariossa. https://tenttis.utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet