Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1486 Suomen syntaksi toisen kielen oppijan näkökulmasta, kielitaidon arviointi, V 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Kirsti Siitonen

Osaamistavoitteet

Syventää tietoja suomen syntaksista toisen kielen oppijan näkökulmasta sekä ymmärtämystä kielitaidon arvioinnista ja saada valmiuksia suomi toisena kielenä -tutkimukseen, -opetukseen ja -arviointiin.

Sisältö

Suomen syntaksi ja johtaminen toisen kielen oppijan näkökulmasta ja kielitaidon arvioinnin perusteet ja luonne.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tenttimahdollisuus opetustiedoissa ilmoitettavina aikoina.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Siitonen, Kirsti 1999: Agenttia etsimässä. S. 15 - 167 ja 244 - 399
Tarnanen, Mirja 2002: Arvioija valokeilassa - suomi toisena kielenä -kirjoittamisen arviointia. S. 11 - 153, 180 - 190 ja 231 - 282.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos