Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄEN4311 S1.1 Kääntämisen teoriat ja tutkimus 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Professori Outi Paloposki, lehtori Leena Laiho (Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden kääntämisen linjojen kanssa.)
Edeltävät opinnot
Käännösviestinnän esittelykurssi A.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee käännösteorian ja -tutkimuksen keskeiset suuntaukset ja käsitteet
- tuntee käännösteorioiden taustatekijöitä
- hahmottaa, miten teoriamalleja hyödynnetään kääntämisen ja käännösten analysoimisessa ja kuvaamisessa sekä käännöstutkimuksessa.

Sisältö

Kääntäminen tutkimuksen ja teorianmuodostuksen kohteena. Miksi ja miten käännöksiä ja kääntämistä ja tulkkausta tutkitaan? Käännöstutkimuksen syntyyn ja eri teorioiden kehittymiseen vaikuttaneet tekijät; käännöstieteen varhaisvaiheet; eri maissa ja kielialueilla syntyneet teoriat; kulttuurinen, kielellinen ja sosiologinen käänne. Tutkimussuuntausten keskinäiset suhteet ja eri teorioiden avaamat tutkimusnäkymät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 100 t 0 t
Seminaari 14 t 0 t

Periodit I-II. Opetusta 2 h/vko.

Opetuskieli

suomi, englanti

suomi ja seminaarityöskentelyn aikana englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi

Kääntämisen linjojen yhteinen kurssi. Muissa kielissä kurssikuvaus saattaa sisältää lisäsuorituksia.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos