Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1471 Äidinkieli koulussa - näkökulmia tutkimukseen, kirjatentti, V 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Päivi Laine

Osaamistavoitteet

Tentin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt äidinkielen opettamisen tutkimusnäkökulmiin ja tutustunut tutkimuksiin, jotka käsittelevät äidinkielen opettamista, oppimateriaaleja ja oppilaitten kieltä.

Sisältö

Kirjatentti on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suunnittelevat tai tekevät tutkimusta äidinkielen opettamisesta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tenttimahdollisuus opetustiedoissa ilmoitettavana ajankohtana.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kauppinen, Anneli - Lehti-Eklund, Hanna - Makkonen-Craig, Henna - Juvonen, Riitta (toim.), Lukiolaisten äidinkieli. Suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi.

Lisätietoja

Kirjatentti sopii kaikkien kieliaineiden opettajapolulle mutta erityisesti sellaisille muiden kielten opiskelijoille, joilla suomi on aineyhdistelmässä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos