Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT3009 PLRPG Pro gradu -tutkielmatyöskentely 30 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Matias Laine, Esa Puolamäki, Erkki Vuorenmaa, Kirsi-Mari Kallio, Minna Vähäsalo, Kirsi Kari
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
PLRK:n lisäksi MENY C tai MENY D, yhtä opintojaksoa lukuun ottamatta kaikki laskentatoimen aineopinnot ja yksi laskentatoimen syventävä opintojakso

Osaamistavoitteet

Tutkielmatyöskentely antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Opiskelija osaa hankkia ja soveltaa tieteellistä tietoa työskennellessään ammatillisten ongelmien analysointiin ja ratkaisuun keskittyvissä tehtävissä. Hän osaa myös raportoida tekemänsä tutkimukset ja selvitykset noudattaen tieteellisen argumentoinnin periaatteita.

Sisältö

Aiheanalyysin, tutkimussuunnitelman laadinta ja argumentointi, tieteellinen kritiikki ja opponointi, tiedonhaun opastusta, tutkimusprojektin toteutus ja pro gradu -tutkielman laatiminen.

Toteutustavat

Tutkielmatyöskentelyn ohjausta 48 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Seminaarit ja tiedonhaun koulutus ovat pakollisia. Huom. Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk. sl

Lisätietoja

Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä. Laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu -ryhmät alkavat vain syksyisin.
Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.
Yhteisvalinnan opiskelijoiden pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte tarkistetaan vain asiasisällön osalta. Erillisvalintojen opiskelijoiden pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte tarkistetaan sekä kielen että sisällön osalta.
Pro gradu -tutkielman kypsyysnäytteen koodi: PYLT3013.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet