Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT8321 PLRS15 Tilinpäätösanalyysin ja arvonmäärityksen erikoiskurssi 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Erkki Vuorenmaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
PLR4 ja PLR6

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät ja osaa tehdä erilaisia analyysejä yritysten suoriutumisesta käyttäen tilinpäätös- ja markkinainformaatiota.

Sisältö

Strategia-analyysi, tilinpäätösanalyysi, arvonmääritysmallit, osakeanalyysi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Itsenäinen työskentely. Kirjallinen tentti ja harjoitustehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4 vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Palepu, K., Healey, P., Bernard, V. & Peel, E. (2007) Business Analysis and Valuation, IFRS edition. Thomson South-Western.
  2. Damodaran, A. (2006) Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance. 2nd Edition. Wiley.

Lisätietoja

Kurssin vastuuhenkilö lähettää harjoitustehtävät ja tenttiin valmistautumisohjeet kurssille ilmoittautuneille heti ilmoittautumisajan päätyttyä. Harjoitustehtävillä on merkittävä painoarvo kurssin arvostelussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet