Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0412 Kulttuurienvälinen viestintä V 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
tuntiopettaja Birgit Griese-Saarinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Perustiedot saksalais-suomalaisesta kulttuurienvälisestä viestinnästä.

Sisältö

Saksalais-suomalaisen kommunikoinnin kompastuskivet, non-verbaalin viestinnän osuus väärinkäsi-tysten synnyssä, arvojen ja kohteliaisuusnormien erot Saksassa ja Suomessa, kulttuurienvälisten erojen merkitys työelämässä, kulttuurienvälisen viestinnän merkitys globalisoituvassa maailmassa.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät
4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kirjallisuus ja kulttuuri (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kirjallisuus ja kulttuuri (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kirjallisuus ja kulttuuri (Saksan kieli)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos