Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3502 Terveyspalvelujärjestelmän prosessit 4 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Sini Eloranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaali- ja terveyspalveluorganisaation erilaiset toimintaprosessit ja oivaltaa toimintaprosessien kehittämisen lähtökohdat myös laadunhallinnan näkökulmasta.

Sisältö

Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen
Asiakaslähtöiset toimintaprosessit ja niiden kehittäminen
Yleiset toimintaprosessit ja niiden kehittäminen
Toimintaprosessien laadunhallinta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmätyöskentely 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu luennoista ja oppimateriaalista.
Arviointi: 0-5

Hyväksytty pienryhmätyöskentely.
Arviointi: hyväksytty/hylätty

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tevameri T. 2010. Prosessimaisen toiminnan organisointi ja johtaminen sairaalaorganisaatiossa. Hallinnon tutkimus 29(3), 221 - 238.

Virtanen P, Suoheimo M, Lamminmäki S, Ahonen P & Suokas M. Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen. Tekesin katsaus 281/2011.Tekes. www.tekes.fi/fi/document/49804/matkaopas_pdf

Virtanen P, Wennberg M. 2007. Prosessijohtaminen julkishallinnossa. 2. painos. Edita, Helsinki.

Vuokko R, Mäkelä M, Komulainen J & Meriläinen O. 2011. Terveydenhuollon toimintaprosessit. Terveydenhuollon yleiset prosessit ja niiden tarkennukset. Raportti 53/2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.

Ajankohtaisia artikkeleita 20 sivuja.

Lisätietoja

Opintojakso perustuu kansainväliseen kirjallisuuteen ja lähdemateriaaliin perehtymiseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet