Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3613 Hoitotyön johtaja terveyspalvelujärjestelmän kehittäjänä 2 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Professori Sanna Salanterä

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa terveyspalvelujärjestelmän keskeisiä kehittämiskohteita.
Opiskelija pohtii ja etsii ratkaisuja terveyspalvelujärjestelmän kehittämiseen johtamisen keinoin.

Sisältö

Terveyspalvelujärjestelmän johtaja
Keskeiset kehittämiskohteet terveyspalvelujärjestelmässä
Johtajan rooli terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä.

Toteutustavat

Kirjallinen kuulustelu oppimateriaalista

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kuulustelu voidaan suorittaa hoitotieteen laitoksen yleisissä kuukustelutilaisuuksissa ja siihen on ilmoittauduttava.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Stenvall J & Virtanen P. 2012. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen. Kehittämisen mallit, toimintatavat ja periaatteet.

Ajankohtaisia aihealueen tieteellisä artikkeleita n. 100 sivua.

Lisätietoja

Opintojakson materiaali on osin kansainvälistä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet