Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3614 Johtamisen etiikka 2 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Professori Helena Leino-Kilpi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa johtamisen etiikan keskeiset käsitteet
Opiskelija tunnistaa johtamisen keskeiset eettiset ongelmat
Opiskelija pohtii ja etsii ratkaisuja johtamisen eeettisten ongelmien ratkaisemiseen

Sisältö

Etiikka ja eettiset käsitteet johtamisessa
Eettinen johtaja
Eettiset ongelmat johtamisessa
Eettisten ongelmien ratkaisukeinoja

Toteutustavat

Tenttiakvaariossa suoritettava kirjallinen kuulustelu oppimateriaalista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Salminen A. 2010. Julkisen johtamisen etiikka. Vaasan yliopiston julkaisuja, Opetusjulkaisuja 60, Vaasa.

Ikola-Norrbacka, R. 2010. Johtamisen eettisyys terveydenhuollossa. Esimiestyön ja hallinnon eettiset arvot julkisen terveydenhuollon kahdessa professiossa. Acta Wasaensia no 222, Julkisjohtaminen 14, s.1-89.

Lisätietoja

Opintojakson materiaali on osin kansainvälistä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet