Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT0008 Käytännön johtajana terveydenhuollon moniammatillisessa työyhteisössä 3 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Professori Sanna Salanterä, KTT Terhi Tevameri ja KTT Juha Virtanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee organisaatioiden johtamisen peruskysymyksiä ja keskeisiä teorioita. Opiskelija on perehtynyt terveydenhuollon työyhteisön johtamisen ja organisoinnin ajankohtaisiin teemoihin, kuten moninaisuuden johtamiseen, asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen ja ammattikulttuureihin. Opiskelija ymmärtää myös organisaatiokulttuurin ja -ilmapiirin merkitystä organisaatioiden johtamisen kannalta. Ryhmätyöskentelyn ja esseen kirjoittamisen avulla opiskelija oppii tarkatselemaan tematiikkaa analyyttisesti ja monipuolisesti.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään seuraaviin asioihin:
- johtamisen ja organisoinnin keskeisiin ja ajankohtaisiin teemoihin
- johtamiseen eri ammattiryhmien yhteistyössä
- parijohtamiseen, esimerkkinä hoitaja-lääkäri-johtaminen
- asiantuntijaorganisaatioiden johtamisen kysymyksiin sekä terveydenhuollon ammattikulttuureihin
- moninaisuuden johtamiseen organisaatiossa
- organisaatiokulttuurin ja -ilmapiirin kysymyksiin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 12 t 0 t

Verkkotyöskentely: 2 ennakkotehtävää moodlessa

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty Moodle-työskentely. Aktiivinen osallistuminen seminaari- ja ryhmätyöskentelyyn

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet