Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0311 Saksan kielihistoria P/V 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori, dos. Doris Wagner
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Saksan nykykielen kieli- ja kulttuurihistoriallisten taustojen ymmärtäminen ja soveltaminen erilaisten kielen käyttötarpeiden kannalta.

Sisältö

Saksan kielihistorian vaiheet kielensysteemin ja kielenkäytön pääpiirteineen; kielihistorian merkitys nykysaksan alueelliselle vaihtelulle ja asemalle indoeurooppalaisessa ja germaanisessa kieliperheessä sekä kontakteille muihin eurooppalaisiin kieliin; saksan kielen muutoksien yhteydet kirjallisuuteen, kulttuuriin, historiaan ja yhteiskuntaan.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi
Kirjallinen tentti
  • saksaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kieliasiantuntijan opintopolun opiskelijoille pakollinen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kielitieto (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kielitieto (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kielitieto (Saksan kieli)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos