Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0314 Nykysaksan variaatio, V 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
FT Tuomo Fonsén
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelijat tutustuvat saksan kielen erilaisista muotoihin. Kurssilla tutustutaan niin esimerkkien kautta niin puhuttuun kuin kirjoitettuun saksan kieleen.

Sisältö

Opiskelijat oppivat kuvaamaan kielellisiä erityispiirteitä lingvistisen tekstianalyysin pohjalta. He harjoittelevat samalla saksan kielen opiskelutekniikoita, eri työmuotoja ja ryhmätyöskentelyä. Kurssilla opitaan myös kirjallisuuden käyttöä, suullista kommunikaatiota, lähdekritiikkiä, lähdehakuja, olennaisten seikkojen tunnistamista ja vieraskielisen tieteellisen tekstin ymmärtämistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kielitieto (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kielitieto (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kielitieto (Saksan kieli)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos