Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 1. lukuvuosi
HOIT0201 Orientaatio korkeakoululaitokseen ja opintojen suunnittelu 2 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Peruskoulutuksesta vastaava yliopisto-opettaja ja opintoneuvoja

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee korkeakoululaitoksen, opiskeluympäristönsä ja oman opintoohjelmansa. Opiskelijalla on sellaiset opiskeluvalmiudet, että hän kykenee suunnitelmallisesti
etenemään opinnoissaan.

Sisältö

Korkeakoululaitoksen rakenne ja hallinto
Opetussuunnitelman rakenne ja tavoitteet
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Yliopiston laatujärjestelmä
Kansainvälistyminen
Opiskelijajärjestöt
Koulutuksen arviointi ja kehittäminen

Toteutustavat

Luennot 20 t
Pienryhmätyöskentely 10 t
Opintokäynti 5 t
Palautepäivä

Vaadittavat opintosuoritukset

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ohjattu laadinta, osallistuminen koulutuksen palautepäivään, pienryhmätyöskentelyyn ja opintokäynteihin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opiskelija perehtyy kansainvälisiin opiskelijavaihtomahdollisuuksiin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet