Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 1. lukuvuosi
HOIT0203 Tiedon haku ja käsittely tieteellisessä työskentelyssä 2 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Tohtorikoulutettava ja informaatikko.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt systemaattiseen tiedonhakuun ja keskeisiin tietokantoihin sekä tuntee RefWorks-sovelluksen.

Sisältö

Tieteellisen tiedon systemaattinen hankinta
Tietokannat ja hakukoneet
RefWorks-sovellus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty harjoituksiin osallistuminen. Hyväksytty hakuprosessin kuvaus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Tiedonhaku kansainvälisistä tietokannoista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet