Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 1. lukuvuosi
HOIT0309 Tutkielmaseminaari 3 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Maija Hupli

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa tiedonhaun ja laatia kirjallisen tuotoksen.
Opiskelija osaa perustella tutkielman aiheen teoreettisen lähtökohdan ja valinnan aikaisempiin tutkimuksiin perustuen ja kykenee kriittiseen tutkielman aiheen tarkasteluun.
Opiskelija osaa arvioida rakentavasti tutkielman toteutusta.

Sisältö

Tutkielmaprosessi
Tutkielman esittäminen
Tutkielman arviointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Toteutetaan Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte -opintojakson kanssa integroituna. Hyväksytty seminaarityöskentely: oman tutkielman esittäminen,toisen opiskelijan tutkielman opponointi ja aktiivinen osallistuminen pienryhmässä

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kandidaatintutkielman edellyttämä materiaali

Pope C, Mays N & Popay J. 2007. Synthesizing Qualitative and Quantitative Health Research: A Guide to Methods McGraw-Hill International. New York.

Lisätietoja

Kandidaatintutkielma perustuu pääasiassa kansainväliseen lähdemateriaaliin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet